Tuesday, August 2, 2016

Kosminen ekstaasi on pyhä jysäys

Ex-stasis: seisoa ulkopuolella. - Ja katsoa sisälle oman mielensä aarrekammioon suurenmoisen lumouksen vallassa. Siten voi sattua kelle tahansa. Ylhäiselle ja alhaiselle. Viisaalle ja vähä-älyiselle. 

Ekstaasin pyhyys puhkeaa kosmiseen kukkaan minuuden kuoren murtuessa todellisuuden abstraktin perustilan ja puhtaan tietoisuuden yli-inhimillisen energian paljastumisen hetkellä.


Jos ekstaasin jumalaiset pisarat eivät ikinä vilvoita ja ravitse olevaisuuttamme, jää meidän käsityksemme tajunnan ja elämän ominaislaadusta kuivaksi, etäiseksi ja teoreettiseksi. Silloin ihanimmat ilon tunteetkin koteloituvat henkilökohtaiselle tasolle. 


Ekstaasi ei ole transsia, hypnoosia, ylisiin tai alisiin maailmoihin vajoamista, tiedostamisen katoamista ... Se tapahtuu meditaatiossa ja rituaalissa hetkellä, jolloin olemme vakain aikein murtautuneet mekaanisen mielemme kehästä kokemuksen tuolle puolen, sisäavaruutemme äärettömään laajuuteen. Tämä voi tarkoittaa tajuntamme olennaisen sisällön - transsendenttisen, valkoisen valon kohtaamista sen omassa todellisuudessa.


Tiivis eläytyminen jumalallisen - kohteettoman ja kaikkiallisen - valon pulssiin, säteilyyn ja aaltoon sysää meidät seisomaan ulkopuolella, ex-stasis, harmaassa, mekaanisia ajattelun ja havaitsemisen kategoriota suosivassa maailmassa. 


Metafyysisessä hurmiossa vallitsee laaja aistimisen ja värähtelemisen vapaus, mutta hurmastakin voi tulla psyykkinen turva ja se on vapauden värähteiden turma.

Jos hengellisestä haltioitumisesta tulee ihmiselle elämänsisältö ja henkisten harjoitusten kohde, ollaan juututtu, kiinnytty yhteen, tiettyyn kohtaan tajunnantasojen spektrissä. Ekstaasi on kuitenkin vain yksi monista, mahdollisista valveillaolon tiloista. Se on ikään kuin vakikäsitykset kolmiulotteisesta maailmasta ylittävän, ei-dualistisen autuuden mainospala, joka väläyttää esiin mielen - miksei hermostonkin - valtaisan tajuamisen ja integroitumisen kapasiteetin, kompetenssin ja potentiaalin.


Kosminen ekstaasi on aina ainutkertainen ja välitön. Sitä ei voi toistaa. Se on katoava ilmiö kuten kaikki mielialat. Ja samalla: mystisesti ikiuusiutuva mielenvara. Olkaamme siis valppaita, olkaamme alttiita luonnolliselle hurmiolle, ja sen kohdalle sattuessa siitä ilman kiintymystä iloitkaamme. 


Hyvä olisi jokaisen syvyyssukeltajan myös oppia ekstaattisissa oloissakin säilyttämään arvokkuutensa, ja vuotaa tyynesti kultaa kuin ylväimmät Buddha-patsaat konsanaan.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.