Tuesday, November 6, 2018

Syntymä jatkuu läpi elämän

Jos uskomme piilotajunnan olemassaoloon  ja pidämme uskottavana esimerkiksi teoriaa lapsuustraumoista - sitä että jopa muistista kadonneet, negatiiviset lapsuuskokemukset voivat varjostaa aikuisuutta - silloin meidän on helppo olla avoimia psykiatriselle näkemykselle, jonka mukaan se mitä meille on syntymässä tapahtunut kertautuu myöhemmän elämän aikana.


Stanislav Grof (s.1931) on yksi aikamme huomattavimmista psykologeista ja psykiatreista. Hänet tunnetaan parhaiten jo 50-luvulla aloittamistaan psykiatrisista tutkimuksistaan LSD:llä ja muilla psykoaktiivisilla substansseilla. Tämä työ johti siihen, että hän ryhtyi syventämään ja jäsentämään Freudin läheisen työtoverin, Otto Rankin, syntymätraumateoriaa, jolle itse ukko Freud ei lämmennyt:

Kliinisen LSD-työn edistyessä kävi yhä selvemmäksi, että psykodynaaminen, elämänkerrallinen aines - joka kenties on hyvin traumaattista - ei pysty riittävästi selittämään tiettyjä vakavia yksilöpatologian muotoja kuten itsesilppomista, verisiä itsemurhia, sadomasokismia, raakoja murhia, seksuaalisia perversioita kuten koprofagiaa, urolagniaa ja nekrofiliaa, sekä eräitä skitsofrenian ja maniomelankolian kliinisiä oireita.


Yksinomaan elämäkerrallisen ainekseen pohjautuvat selitykset yhtä vähän tai vielä vähemmän näyttävät riittävän selittämään vakavaa sosiaalista psykopatologiaa kuten joukkotuhoamiset ja sukupuuttoon hävittämisen hulluutta, keskitysleirien apokalyptisiä kauhuja, itsevaltiaiden ja diktaattoreiden planetaarisiin mittoihin kohoavaa mahtipontista suuruudenhulluutta, miljoonien ihmishenkien uhraamista utopististen näkyjen nimeen ja järjettömien sotien ja veristen vallankumousten suurtuhoja. (Sotien, totalitarismin ja vallankumousten psykologiaa syntymän valossa, Uuden Ajan Aura 6/1979)

Grofin syntymäteoritisoinnin lähtökohtana on siis oivallus siitä, että ihmisen alitajunnassa on elämäkerrallisen aineiston varastona toimivan, ns. psykodynaamisen kerrostuman takana biologiseen syntymään liittyvä perinataalinen taso. Tätä tasoa Grof on hahmottanut erottamalla neljä syntymän eri vaiheita vastaavaa perinataalista perusmatriisia.

1. perinataalimatriisin kuuluvat kuuluvat kohdunsisäisen vaiheen kokemukset. Siihen liittyvät merellisen ekstaasin ja kosmisen yhteyden ja rauhan tunteet, jos kohtuvaihe on harmoninen.  Jos kohtuvaihe on häiriintynyt (äidin sairaus, abortin suunnittelu jne.) se synnyttää ahdistavia, uhkaavia tuntemuksia.


2. vaiheessa kohtu alkaa supistua. Syntyy ei ulospääsyä -kokemuksia, äiti ja sikiö joutuvat fyysisesti ja psyykkisesti tuskaisaan ristiriitatilanteeseen.


3. matriisi on kuolema - uudelleensyntymiskamppailu, joka vastaa synnytyksen sitä kohtaa, jossa lapsi asettuu synnytyskanavaan. Äidin ja sikiön intressi on nyt yhteinen: kärsimyksen päättyminen. Sen toteutumista  edeltävät hyvinkin myrskyisät mainingit, jopa ns. vulkaaninen ekstaasi.


4 matriisi liittyy synnytystapahtuman huipennukseen, jossa kärsimys vaihtuu helpotukseksi:tämä on uudeellensyntymisen, vapautumisen, puhdistumisen tilanne.
"Syntymämatriisit, niiden traumat (vammat) ja vastaavasti tietenkin niiden myönteiset puolet ohjaavat perustavasti elämme sävyä. Näin toteaa Grof valtavan psykiatrisen aineistonsa pohjalta. Lisäksi matriisit heijastuvat kaikkialle kulttuuriantropologiaan, uskontoihin ja taiteeseen... Esim Danten Jumalainen näytelmä heijastaa koko matriisien sarjaa", kirjoittaa Uuden Ajan Aurassa 1/1977 biologi, perinnöllisyystieteilijä Kalevi Pusa raportissaan Stanislav Grofin Suomessa pitämästä transpersoonallisen psykologian seminaarista.

Grofin mukaan "sodan teema on keskeinen ja tyypillinen perinataalitason LSD-istuntojen aspekti". Kaksi erityisesti sotaan liittyvää perinataalimatriisia ovat numerot 2. ja 3.

Toisen perinataalimatriisin vaikutuksen alainen henkilö on ... näyissä avuttoman uhrin asemassa samastuen ilmapommituksen kohteiksi joutuneisiin siviilihenkilöihin, ihmisiin, jotka ovat hautautuneet sortuneiden talojen raunioihin, vainolaisten kiduttamiin kyläläisiin, joiden asuinsijat on poltettu ...

PPM 3­:n kokemuksiin sitä vastoin kuuluu usein ilmaisuja valtapolitiikasta, tyranniasta, toisten alistamisesta , likaisten temppujen ja juonittelun ilmapiiristä, kavalluksista ja maanpetoksesta. Monilla LSD-koehenkilöillä oli kokemuksia samastumisesta entisiin ja nykyisiin tyrannidiktaattoreihin kuten keisari Neroon, Tsingis-kaaniin, Hitleriin ja Staliniin syntymätuskan viime vaiheessa. Tämän syvän samastumisen vuoksi he lakkasivat pitämästä diktatuuria erikoisen voiman ilmentymänä. 


Heidän näkemystensä mukaan diktaattori ja synnystyskanavassa kamppaileva lapsi ovat psyykeltään vankasti samankaltaisia. Siinä on outoa sekoitusta mahtavia suuruudenhulluuden tunteita, impulsiivista aggressiota, joka ei siedä esteitä, kuristumisen tunnetta, primitiivistä lapsenomaista ahdistusta ja yleistä paranoiaa. Koehenkilöt joilla oli tästä tilanteesta ensikäden kokemus, käsittivät, miten tuhoisaa olisi, jos joku, joilla näitä tunteita on, olisi valta-asemassa. Toisaalta, he tunnistivat tämän diktatuuri-elementin osaksi ihmisen persoonallisuuden rakennetta ja myönsivät, että he itse mahdollisesti voisivat tehdä samat suurrikokset, jos vastaava piilotajunnan taso jostain syystä aktivoituisi arkielämässä ohjatun psykedeelisen istunnon sijasta... LSD-istunnoissa "diktaattorikompleksi" ratkaistaan saattamalla loppuun kuolema-uudelleensyntymisprosessi.


Edellä mainittuihin havaintoihin liittyvät läheisesti ne havainnot, joita koehenkilöillä oli kaikkien veristen vallankumousten tragikoomisesta ja jatkuvasta epäonnistumisesta - huolimatta niiden ylevistä ihanteista ja joidenkin niiden perustana olevien radikaalien filosofioiden yleisestä vetovoimasta. Veriset vallankumoukset ovat tavattoman voimakkaita ja menestyksekkäitä tuhovaiheessaan käyttäessään edellä kuvattuja vaistovoimia vanhan turmeltuneen hallinnon hävittämiseen. Epäonnistumiset tulevat väistämättä seuraavassa vaiheessa, kun yritetään perustaa luvattua "paratiisia". Verisessä vallankumouksessa perinataalisia voimia ei työskennellä läpi: ne vain nousevat pintaan, ja niiden mukaan toimitaan. Tuhoavista energioista tulee uuden järjestelmän turmelluksen siemen.

Todellinen ratkaisu olisi psyykkinen yhteys PPM 4:n tunteisiin, mitä ei voi saada aikaan ulkoisella toiminnalla vaan radikaalin sisäisen muutoksen avulla. (UAA 6/1979)


Englantilainen psykiatri Frank Lake (1914 – 1982) oli ystävänsä Stanislav Grofin tavoin kiinnostunut syntymän ja sikiöajan kokemusten vaikutuksista ihmiselämään. Hänen mielestään persoonallisuuden kehitys ja häiriöt ovat kytköksissä erityisesti sikiöajan kolmeen ensimmäiseen kuukauteen.

Frank Lake oli vuotta ennen kuolemaansa Suomessa tanssipedagogi Riitta Vainion vieraana ja antoi Uuden Ajan Auran Heidi Hautalalle haastattelun. Hän puhui haastattelussa mm. äidistä sikiöön siirtyvästä ahdistuksen oireyhtymästä:

... äidin suonissa virtaa tunteiden kemia, joka ilmaisee kuinka hän reagoi elämäntilanteeseensa. Tämä siirtyy istukasta napanuoraan ja sitten sikiön verenkiertoon. Äidin tunteet taltioituvat sikiöön - ja ne voidaan palauttaa muistiin. Nämä kokemukset rakentavat perustan persoonallisuuden kehitykselle...
(Vertauskuvallinen mielikuvitusmatka - Tohtori Frank Laken ajatuksia, Uuden Ajan Aura 5/1981)


Lake totaa UAA:n haastattelussa olevan äärimmäisen tärkeää, että ihmiset ymmärtävät kohdussaolon aikaisten tapahtumien näkyvän heidän elämässään kaiken aikaa. "Jos kohtuolosuhteet eivät parane, synnytämme ihmisiä, jotka pystyvät projisoimaan vastoinkäymisensä mitä julmimmalla tavalla muita kohtaan." Huonoista kohtuolosuhteista johtuu Laken mukaan joitakin ihmisiä vaivaava haluttomuus elää tai halu kuolla. Tähän ongelmaan Lake ei suositellut lääkehoitoa, koska ainoa ratkaisu on palata sinne missä halu kuolemaan alkanut. "Jotkut saavat selville, että se tapahtui jo hedelmöityksessä, tai kun negatiivinen napanuoravaikutus alkoi." Osa näistä ihmisistä ovat sellaisia, jotka ovat eläneet uudestaan uhkaavan tai epäonnistuneen abortin tai keskenmenon:

Nämä tarinat ovat todella kauhistuttavia.Epäilemättä sikiö tuntee kaiken mitä abortissa tapahtuu - riippumatta siitä miten abortti tehdään... Tämä näkökulma tekee aborttikysymyksestä melkoisen hankalan jutun. Ei riitä, että sanotaan "älä tee aborttia". Tärkeätähän olisi antaa kaikki mahdollinen tuki raskaana olevalle naiselle. Jotkut kulttuurit ovat tämän oivaltaneet ja ne ovat yleensä olleet vakaita kulttuureja.

Frank Lake oli yksi Pastoraalisen neuvoston perustajista Englannissa. Neuvostoon kuului psykologin tai psykiatrin koulutuksen saaneita pappeja, rabbeja ym. uskonnon ihmisiä ja myös muita mielenterveysongelmiin perehtyneitä asiantuntijoita. Pastoraalisessa neuvostossa tekemänsä työnsä yhteydessä Lake perehtyi  homoseksuaalien kirkonmiesten ongelmiin. Vuosina 1955 - 1958 Lake antoi tälläisille henkilöille LSD:tä ja havaitsi, että 11 miehestä 9 palautti ei-kiinnostuksensa naisia kohtaan traumaattiseen syntymätapahtumaan. Sen takia he eivät enää ikinä halunneet olla tekemisissä naisten genitaalien kanssa.

Homoutta ei Auran haastattelussa käsitellä. Aikamme ilmiöistä on esillä punk, koska ... "meistä [Auran toimittajista] tuntuu ikään kuin ainakin osa siitä rimpuilisi jossain syntymäkokemuksen liepeillä." Lake toteaa, että suuri osa rockista herättää esiin sydämenlyönnit sellaisina kuin sikiö ne kuulee ja jatkaa:

... Nykymusiikki on usein juuretonta tai juuriltaan repivää, mutta tavallaan se tietysti johdattaa ihmisiä primaalikokemuksen äärelle - aivan kuten LSD. Tärkeintä minusta on ilmiön liittäminen yhteyksiinsä: on tiedettävä mistä on kyse.


Työskenneltyään 16 vuotta LSD:n kanssa Lake kiinnostui syvähengityksen, hyperventilaation psyykkisistä vaikutuksista. Hän alkoi  60- ja 70- lukujen vaihteessa hyödyntää hengitystekniikoita klinikallaan, koska havaitsi niiden avulla päästävän varmemmmin ja vakaammin sisälle nimenoman syntymäkokemukseen. Stanislav Grof lähti 70-luvulla samaan suuntaan. Hän kehitti edesmenneen vaimonsa, Christina Grofin, kanssa holotrooppisen hengitysohjelman potilaidensa syntymätraumojen ja muiden piilotajuisten vammojen parantamiseen. Grofin tekniikka on nykyisin maailmaanlaajuisesti käytössä ja Holotropic Breathwork on vuodesta 2015 ollut Grofin hallussa oleva, rekisteröity tavaramerkki.Ero Laken ja Grofin näkemysten välillä on siinä, että päinvastoin kuin Lake Grof ei väitä, että kaikki  hänen syntymäkokemuksesta tekemänsä havainnot olisivat absoluuttisen varmasti tulosta yksilön biologisesta historiasta. Grofin teoriassa ja tutkimuksessa onkin kiintoisaa se, miten hän integroi syntymäkokemuksen tapahtumia ja tuntemuksia kosmisiin ja myyttisiin yhteyksiin, jolloin taustalla on ajatus siitä, että yksilö voi muistaa oman syntymänsä lisäksi koko maailmankaikkeuden syntymän, jumalien ilmestymisen jne. - ja koko hela hoito tulee käsitettäväksi, ainakin väliaikaisesti.

Samoihin aikoihin kun Falk ja Grof alkoivat kehitellä  hengittämismetodejaan synnytyskokemuksen mieleen palauttamiseksi, ryhtyi amerikkalainen psykedeelikko Ina May Gaskin puuhaamaan lempeää, hengellisessä ilmapiirissä tapahtuvaa synnyttämistä varten kätilökeskusta maailman suurimpaan pitkätukkakommuunin, The Farmiin, jonka hän yhdessä vuonna 2014 kuolleen aviomiehensä Stephen Gaskin kanssa perusti Tenneseehen vuonna 1971. Ina Gaskinin klassikkoteos lempeästä synnytyksestä,  Spiritual Midwifery  ilmestyi vuonna 1977. Sen jälkeen hän on kirjoittanut neljä (koti)synnytystä ja rintaruokintaa käsitteleviä kirjaa. Gaskin jatkaa edelleenkin valistustyötään ei-konemaisten, ystävällisten ja yhteisöllisten synnytysympäristöjen ja synnytykseen liittyvien toimenpiteiden merkityksestä. Hän innostaa naisia syventymään äitiyden positiivisen voimaan ja löytämään itselleen parhaiten luontuvan ja ilmapiiriltään henkisesti virittynee  paikan ja  tavan synnyttää, sillä ...

Milloin ja missä synnytätkin, sinun kokemukseksi vaikuttaa tunteisiin, mieleen, kehoon ja sinun spirittiisi koko loppuelämäsi ajan.

Syntymäkokemukseen syventyminen on oivallinen tutkimussuunta psykiatriassa, ja saattahan olla että jos esimerkiksi nykyinen psykedeliatutkimukseen buumi jatkuu, aihe alkaa kiinnostaa entistä useampia kallonkutistajia ja työtä tällä saralla aletaan tehdä nykyistä laajemmin ja järjestelmällisemmin.

Itse tiedän, että ilman psykiatrista kontekstia ( ja rajuja hengitysharjoituksia) - syvässä meditaatiossa - on mahdollista palauttaa itsensä omaan syntymäspektaakkeliinsa. Tähän prosessiin sisältyvät, enemmän tai vähemmän tukalat jaksot, ylittyvät ja tulevat tyhjiksi syntymätapahtumaan liittyvien oseaanisten ja vulkaanisten ekstaasien myötä. Ne luovuttavat mahtavasti energiaa vanhojen, kuolleiden kuvioiden hylkäämiseen ja henkisiin uudestisyntymisiin.


Stanislav Grofin kotisivut

Ina Gaskin valittiin Counterculture Hall of Fameen v, 2000 Amsterdamissa


Sunday, September 30, 2018

PSYCHERENCE 2018 - Psykedeelistä tietoisuutta tutkimassa Tallinnassa

Iät ajat vallinnut, yksioikoisen torjuva asenne psykedeelisiä aineita kohtaan on murtumassa koko maailman mitassa. Myös täällä pohjanperukoilla ja Euroopan syrjäkylien pituuspiireillä jää rutisee jo. Yksi esimerkki tälläisestä kehityksestä on se, että Tallinnan musiikkitalon prameissa ja arvovaltaisissa puitteissa järjestettiin syyskuussa Psycherence 2018 -konferenssi teemanaan psykedeelit ja tietoisuus.

Järjestävä taho oli Viron Transpersoonallisuusyhdistys. Se on kunnostautunut myös julkaisemmalla runsaasti alan kirjallisuutta viron kielellä.


Psykedeeleistä konferenssissa oli yliedustettuna liaaniviini ayahuasca. Olihan symposiumin neljästä puhujasta kolme -  Jeremy Narby, Luis Eduardo Luna ja Dennis McKenna - ayahuascaan erikoistuneita tutkijoita. Musiikkitalolle oli myös pystytetty pieni, aya-visioita esittelevä taidenäyttely.

Dennis McKennan kokemus ja tietämys kattaa kyllä koko psykedeelisten aineiden paletin. Silti olisi ollut maino lisä alustajakaartiin, jos tilaisuuteen olisi osallistunut joku erityisesti  LSD-tietoisuuteen erikoistunut tutkija.

Uusi aika ja muinaiset psykotrooppiset tropit


Brasilialaisen antropologi Luis Eduardo Lunan luento oli kollaasimainen katsaus psykedeelisten luonnonesineiden, ennen kaikkea ayahuascan,  asemaan vanhoissa heimokulttuureissa. Samalla Luna esitteli kristinuskon keskeisen rooliin etnisten psykedeelikulttuurien vastustajana ja tuhoajana. Kaikkialle minne kristinusko on levittynyt monoteismi on laittanut matalaksi animismin (joka ei ole filosofiaa, vaan intiimiä ymmärrystä luonnosta) ja raskaat hierarkiat ovat yrjäyttäneet egalitarismin. Filosofi ja uskontotieteilijä Rafael Karstenin (k.1956) Luna mainitsi yhtenä ensimmäisistä Etelä-Amerikan intiaanikulttuurien tutkijoista, joka lähestyi aihetta ilman kristinuskon leimaamia ennakkokäsityksiä.

Etno-psykedeelihistorioinnin lomassa Luna kertoi omasta suhteestaan ayahuascaan ja sen inspiroimasta elämänymmärryksestään. Luna joi ensimmäisen kerran ayaa vuonna 1971. Se muutti hänen elämänsä. Hän tajusi maailman olevan maaginen paikka. Seuraavan kerran hän otti samaista eliksiiriä kahdeksan vuotta myöhemmin. Hänellä tahti oli siis hyvin toisenlainen kuin nykyisin Amazonin alueella toimiviin rituaalikeskuksiin rynnivillä gringoilla. Onhan näet tuiki tavallista on, että aya-turistit ottavat voimaviiniä kolme - neljä kertaakin yhden viikon aikana. Puhuessaan nykyisin länsimaissa vellovasta, new age -henkisestä ayahuasca-aallosta  Luna käytti termiä "hengellinen narsismi".Luonnon maaginen, salainen olemus on käsitettävissä ilman ayahuascaakin,  jos luontoa ei lähestytä ihmisen toiminnan objektina, vaan tietoisena subjektina. Esimerkkinä tälläisestä asenteesta Luna mainitsi australialaisen professorin, Monica Gaglianon, jonka tekemien testien mukaan kasveilla on mieli ja siksi niitä voidaan tutkia myös kognitiivisellä tasolla. "Puut eivät ole vain puita", Luna totesi. Puut kommunikoivat keskenään, ihmisten ja muun luonnon kanssa.

Filosofia joka on katkaissut suhteen luontoon on täysin teoreettista jupinaa. Se ei johdata uusiin kokemuksiin, kuten tekee esimerkiksi ayahuasca. Tosin se ei aina anna ihmiselle selkeitä vastauksia, vaan nostaa pintaan uusia kysymyksiä... Ja onpa sen käytön myötä syntynyt 30-luvulta lähtien useita uskonnollisia lahkojakin. 


Luna totesi, ettei ayahuascan arvo ole välttämättä pelkästään sen tajunnantilaa muuntavissa ominaisuuksissa. Hän uskoo että ayahuascan sisältämällä DMT:llä on esimerkiksi immuunijärjestelmän tilaa kohentavia vaikutuksia, mutta dataa tälläisten teorioiden tueksi on toistaiseksi olemassa hyvin vähän.

Tryptamiinia, tohtori McKenna!


Kasvitieteilijä, tohtori Dennis McKenna ei ole vähääkään samanlainen,  maanis-mystinen visioprosessori ja okkultinen assosioija kuin edesmennyt veljensä Terence, vaan hyvin rauhallinen ja järjestelmällinen, luonnontieteellistä ja farmakologista tietoa analysoiva ja teoretisoiva tutkija.

McKenna mieltää elämän kemiallisena tapahtumana, ovathan kaikki aivo- ja mielentilatkin kemiallisia prosesseja. Merkityksellinen piirre tässä prosessissa on se, että psykoaktiiviset kasvit ja eliöt ovat levittäytyneet laajalti koko biosfääriin. Tämä on osoitus elämän yhteisestä perustasta, josta sekä aivojen välittäjäaineet että kasvien viestintämolekyylit ovat kehkeytyneet. Psykoaktiivisten kasvien (kasvit ovat loistavia kemistejä) käyttämillä molekyyleillä on McKennan mukaan ollut yhteys ihmisen hermoverkoston ja aivotoiminnan kehittymiseen vuosimiljoonien kuluessa.
Psykedeeleiksi McKenna lukee psykoaktiiviset aineet, jotka hyödyntävät samaa aivojen välittäjäainetta, serotiinia, kuten esim. LSD, psilosybiini ja meskaliini. Näistä viimeksi mainittu on ainut luonnossa esiintyvä fenyylietyyliamiini psykedeeli. Typtamiineja sitä vastoin löytyy luonnosta valtava variaatio. Kasvien, sienien ja juurien lisäksi on olemassa psykotrooppisia kaloja, sammakoita ja - ehkä - hyönteisiä. Intialaiselta heroiiniklikinalla pari henkilöä on kertonut hakeneensa euforisia tiloja kobran ja muiden käärmeiden puremista...

 "Todellisten psykedeelien" lisäksi luonnossa kasvaa "todellisia hallusinogeeneja". Sellaisiksi McKenna nimittää mietoja ja vahvoja koisokasveja, jollaisia ovat esimerkiksi eurooppalaisessa noituusperinteessä hyödynnetyt belladonna ja datura. Psilosybiini on McKennan mielestä paras "klinikkapsykedeeli",  koska se on lyhytvaikutteinen, mutta syväulotteinen aine  ja sitä voidaan antaa heikommassakin hapessa oleville ihmiselle. Mikrodossien vakiharrastajille  McKenna suosittelikin LSD:n sijaan psiloja, koska päivittäin käytettäessä lysergiinistä saattaa koitua terveydellisiä haittavaikutuksia.

Psykedeelien laajasta kirjosta huolimatta Dennis McKenna toivoo, että  keksittäisiin vielä lisää uusia - luonnollisia tai synteettisiä -  psykoaktiivisia substansseja. Niiden farmakologisia mekanismeja tutkimalla voitaisiin lisätä ymmärrystä tietoisuuden neurokemiallisesta olemuksesta ja mielisairauden neuropatologiasta. McKenna totesi, että tällä tavoin saataisiin nykyistä parempi käsitys siitä, mikä mieli on, ja voitaisiin kehittää uusia, potentiaalisia, terapauttisia metodeja.

Missä tietoisuus luuraa?
 

Englantilainen Susan Blackmore on psykologin ja fysiologin koulutuksen läpikäynyt kirjoittaja ja luennoitsija. Hän ottanut monia psykedeelisiä aineita ja edelleenkin hän polttaa  aika ajoin marihuanaa, koska pitää sitä erinomaisena luovuuden ja uusien ajatusten virittäjänä. Blackmore on kertonut, että ilman pilven polttelua hän ei olisi ikinä edennyt tieteellisellä uralla ja kirjoittanut lukuisia evoluutiota ja psykologiaa käsitteleviä kirjojaan.

Tohtori Blackmore tutki vuosikymmenet parapsykologiaa ja päätyi siihen tulokseen, että ns. paranormaalit kokemukset ovat vain mielen omia keksintöjä. Hänestä tuli ateisti, skeptikko - ja zen-meditaatiota harjoittava "ei-buddhisti". Lisäksi hän on armoitettu  Grateful Dead -fani... Susan Blackmore heitti Tallinnassa vauhdikkaan ja hauskan floor shown reippaalla konsulttityylillä.  Alustuksen aiheena oli tietoisuuden mysteeri - ja mysteeriksi tietoisuuden olemus ja määritelmä jäi luennon jälkeenkin. Blackmore vilautti meille värikkään viuhkan erilaisia havaintoja, huomioita ja teorioita, mutta ei yhtä, kiveen hakattua vastausta kysymykseeen: mitä/mikä on tietoisuus? Hän kuitenkin tyrmäsi sen hyvin tavallisen, dualistisen, mallinnoksen, jonka mukaan on erikseen mieli tai tietoisuus ja erikseen keho, jota tietoisuus hallitsee ja käyttää (tai jopa irtaantuu siitä).Mieli tuottaa erilaisia illuusioita, kuten esimerkiksi uskonnollisia järjestelmiä ja hierarkioita. Psycherencessä Blackmore kysyi yleisöltä, onko joukossa kristittyjä... entä muslimeja? Yhtään kättä ei noussut. Mutta silloin viittajia oli salissa oli useita kun Blackmore tiedusti: kuinka moni teistä on ottanut ilokaasua? Blackmore uskoo sekä uskontojen että psykedeelisten kokemusten olevan illuusioita, ja ehkä koko ns. arkitajuntakin on sitä... Silti hän pitää psykedeelisiä kokemuksia  arvokkaina asioina, sillä ne voivat edesauttaa luovuuden toteutumista ja  murtautumista ulos uskontojen uskomuksista ja dualistisista ajatusrakennelmista. Lets go! kuului tämän tiedenaisen loppuhihkaisu.
Ayahuasca on sademetsien televisio

Perulaiseen, Amazonin alueen samanismiin perehtynyt, sveitsiläinen antropologi Jeremy Narby puhui kasveista opettajina ja persoonina. Sellaisina ne käsitetään Perun ayahuasca-tietäväisten keskuudessa. Kun Narby vuosia sitten, tutkimustensa alkuvaiheessa kysyi intiaaneilta, mihin heidän tietämyksensä kasveista perustuu, he vastasivat sanomalla: "ayahuasca on viidakon televisio". Sen katsominen auttaa ymmärtämään ympäristöä.

Ayahuscakulttuurien piirissä ajatellaan, että maailmassa on lukuisia muita olentoja, tietoisia elämänmuotoja, kuin ihminen. Narby  jakaa tämän käsityksen. Ensimmäisellä ayahuscasessionsa aikana Narby sai telepaattisen yhteyten ei-inhimilliseen elämäntasoon ja sai kuulla olevansa "vain" ohut, inhimillinen olento. Hyvin vaatimattomasti mutta samalla hyvin itsetietoisesti esiintynyt Narby ei pidä tyhjentävänä mm. Susan Blackmoren edustamaa, aivofysiologista selitystä psykedeelisten aineiden vaikutuksesta ihmiseen. Hän totesi, ettei tiede pysty selittämään esimerkiksi sitä, miksi ihmiset löytävät psykedeelisissä tiloissa vastauksia heitä syvästi askarruttaviin pulmiinsa ja uudenlaisia ratkaisuja elämänsä järjestämiseen.

Aya-eliksiirin ohella tupakka on tärkeä yrtti Amazonin alueen samanismissa. Siellä käytettävä lajike on 18 kertaa voimakkaampaa kuin kaupallinen kessu. Narbyn mielestä tupakka on liittolainen ja opettaja siinä missä muutkin voimakasvit, mutta sitä käytettäessä yliannostuksen vaara on erittäin suuri. Narby  kehoittikin tupakasta tykkääviä ihmisiä todella keskittymään tupakointiinsa sitä harjoittaessaan, sillä näin tupakkaa kuluu vähemmän - ja tupakkahetkistä saa enemmän irti. Toisena erityisen vaikeana kasvina Narby  mainitsi daturan.

Kasvit ovat Narbyn mukaan täynnä pieniä silmiä. Kasveilla on mieli, mutta ei aivoja - eikä ilmeisesti myöskään "sielua": Narby näet totesi etteivät kasvit ole samalla tavalla yksilöitä kuin ihminen. Kun ihmisen halkaisee kahtia, hän kuolee. Kun kasvin laittaa kahtia, siitä tulee kaksi kasvia... Silti kasvit - liittolaiset -  ovat ikään kuin etulyöntiasemassa suhteessa ihmiseen, sillä "sinä et pysty ikinä mestaroimaan niitä, mutta ne voivat mestaroida sinua". Narby ilmaisikin suhtautuvansa skeptisesti ayahuascan käyttöön länsimaisen lääketieteen osana, koska se on liian voimakas substanssi käyttää ilman rituaalia.

Jeremy Narby  teki selväksi että psykedeelisiin aineiisiin liittyy aina riskejä. Siksi jokaisen tulee harkita hyvin tarkkaan ennen kuin ryhtyy tekemisiin niiden kanssa. On kuunneltava oman intuition ääntä ja jos se sanoo, ei, ei - niin siitä kannattaa ottaa vaari.
Erityisen laaja-alaista katsausta psykedeelisten, transpersoonallisten tietoisuustilojen kenttään Psycherence 2018 ei tarjonnut, mutta varsin intensiivisesti siellä aiheeseen tunkeuduttiin ja kaikki puhujat olivat perusteltuja, hyviä valintoja. Mutta olihan konferenssi paljon muutakin kuin puhetta. Psycherence oli visuaalisesti näyttävä ja hieno kattaus, jonka järjestelyt sujuivat briljantilla tavalla. Kattauksen äärelle kokoontui ehkä noin 400, ehkä jopa 500, innostunutta, hyvissä vibraatioissa pörrännyttä, aktiivisesti toistensa kanssa kommunikoinutta ihmistä monesta heimosta ja yhteiskunnallisesta lokerosta. Ihmeellisen iloinen ja kirkas tunnelma oli sekä salissa että aulassa selkeästi aistittavissa.

Koska psykedeeliset substanssit ovat jo vuosikymmenet olleet ankarasti kriminalisoituja ja koska ns. yleinen mielipide on ollut vahvasti niitä vastaan, tuntui suunnilleen science fictionilta nähdä ja kokea tälläinen, psykotrooppisia aineita asiallisesti ja  myönteisessä hengessä esittelevä tapahtuma kahden tunnin lauttamatkan päässä Helsingistä.

Minut Tallinnan kongressin jälkitunnelmat jättivät kellumaan sellaiseen mietintöön, että mihinkähän suuntaan psykedeelitutkimuksen kärki  lähitulevaisuudessa asettuu sojottamaan? Psykedeelien lääketieteelliset sovellukset ovat nyt kovasti tapetilla ja omasta puolestani toivon ettei tämä tutkimushaara vaan tukkisi koko psykeedeelisen tutkimuksen kenttää, vaan sen sijaan tehtäisiin enemmän kartoitusta niistä tietoisuuden maisemista, joista psykotrooppiset substanssit avaavat ihmisille, jotka eivät ole mielisairaita, eivät erityisen traumatisoituneita tai kroonisesti psyykkavia tapauksia, vaan uteliaita, ohuita ihmisolentoja, joilla on intoa laajentaa heidän ohuuttaan ympäröivää kuminauhaa. Laajentaa tajuntaa.


                                   Tässä kuva täynnä tähtiä. Look how dem shine! Jeremy Narby, MC, Susan 
                                  Blackmore, Luis Eduardo Luna, Dennis McKenna. [ konferenssin speaker 
                                 kävi esittäytynmässä minulle kyllä, mutta koska en ole ihan varma kuulinko 
                                 nimensä oikein, laitoin tähän vaan"MC".]

                                             Look how dem shine!

 
 

PS. Oman Tallinnan matkani motiivina oli suuresti se, että valmistelen kirjaa "Mielen aika". Siitä tulee parikymmentä lukua sisältävä katsaus psykedeeliseen kulttuurihistoriaan alkaen jo muinaiset kreikkalaiset -lukemista, edeten tämän päivän tutkimuksiin. Kirjan valmistumis-ja ilmestymisajankohdasta tai julkaisijasta ei ole toistaiseksi informaatiota tarjota.

PS2. Tallinnan konferenssin aikana sain osakseni häkellyttävän paljon ystävällistä huomiota ja kunnioitusta monilta minulle entuudestaan tuntemattomilta ihmisiltä. Bhom! All Is Bliss. Kaikkia nauratti kun ne kuuli että olen ensimmäistä kertaa Tallinnassa ja kuinka hermona olin ennen matkaa, vaikka olen aikaisemmin pyörinyt Kingstonissa, Nepalissa jne. Ja, joo kaikki virolaiset mimmit joita kohtasin olivat sillai kivasti naisellisia ja välittömän tuntuisia ihmisiä. Erityisesti minua energisoi viaton flirtti sen konferenssin iltabileiden flaiereita jakaneen neidon kanssa, joka sanoi mulle että ikä on vain numeroita... Ja oma lukunsa aikakirjoissa: toisella tupakkatauolla kohtaamani, paikallisen undergroundin edustaja Ricky ja hänen posse: give thanks, you made my day. Lisäksi massiiviset kiitokset ystävälleni, Tallinnan tuntija Jaskalle, joka lähti II Linjalta turvamiehekseni matkaan.


PS3. Saavuin paikalle sen verran myöhässä, että tapahtuman musiikillis-visuaalinen avausrituaali jäi kokematta. Henryn mielestä se oli päivän paras juttu.

Thursday, August 30, 2018

Christian Rosenkreutzin Kemiallinen Korkealla-olo-aika

Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa.
Matteus 22:2

Christian Rosenkreutz on merkittävä hahmo länsimaisen alkemian ja  esoterian historiassa, vaikka ei olekaan varmaa tietoa siitä, onko hän historiallinen henkilö vai taruolento. Okkultinen legenda kertoo Rosenkreutzin olleen saksalainen, mm. Arabiassa ja Persiassa matkustellut tohtori, joka perusti ruusuristin salaseuran. Sen jäsenet ovat kaikkein korkeimman suojeluksessa eläviä vihittyjä. He ovat immuuneja vanhenemiselle ja sairauksile, heillä on voima hallita henkimaailmaa ja he pitävät kokouksiaan Egyptin pyramideissa.

Pekka Ervastilla oli Rosenkreutz mielessään hänen aloittaessan teosofisen Ruusu-Risti järjestön ja myös monet muut salatieteilijät - kuten Rudolf Steiner - ovat integroineet Rosenkreutzin legendan omaan filosofiaansa.Christian Rosenkreutzin salaperäisen järjestön olemassaolo tuli esiin 1600-luvulla Euroopassa ilmestyneissä salaperäisissä manifesteissa. Pariisissa ilmaantui talojen seiniin 1623 julisteita, joissa sanottiin mm. näin:
 

Me, ruusuristi-veljien lähetit, vierailemme tässä kaupungissa, näkyväisesti ja näkymättömästi, Korkeimman armosta, jonka puoleen viisaiden sydämet kääntyvät; opetamme ilman ulkonaisia välineitä puhumaan niiden maiden kieliä, joissa asumme, ja nostamme ihmisiä, kaltaisiamme, pelon ja kuoleman vallasta.

Jorma Elovaaran toimittamassa Tähti-lehdessä ilmestyi 1972 seuraava Rosenkreutzia käsittelevä artikkeli. Se olkoon myös ajankuva 70-luvun okkultisesta journalismista Suomessa.
Varhaisin maininta Christian Rosencreuzista esiintyy kirjassa nimeltä Chymische hochzeit: Christiani Rosencreuz  (Anno 1459). Pääotsikon sanat on järjestetty niin, että ne nyt merkitsisivät seuraavaa: Otsikko: Kemiallinen (tämän sanan sen aikainen merkitys nykykielelle käännettynä on oikeastaan alkeminen) juhla (sananmukaisesti korkea aika, sanan nykyinen merkitys on häät), Christian Rosencreuzin. Vuonna 1459. Kirjan kirjoitti noin 15 vuoden ikäisenä Johan Valentin Andreae, joka syntyi Wurttembergissä 1586, ja kirja julkaistiin 1616. Kirja sisältää hyvin erikoisen tarinan, joka tapahtuu vanhahkolle miehelle, sellaiselle kuin Christian Rosencreuzin on täytynyt olla, jos hän oli sama henkilö kuin Fama´ssa ja Confessio´ssa esiintyvä Isä C.R.C.

Seitsemän päivää


Rosencreuzin kemiallista juhlaa kuvataan kirjassa seitsemän päivän verran. Kirja päättyy kesken lausetta vinokirjaimilla kirjoitettuun huomautukseen, jonka luultavasti kirjanpainaja on tehnyt. Kirja alkaa:

Christiani Rosencreuz, joka oli valmistanut sydämessään pääsiäiskaritsan ja pienen happamattoman leivän, joutui eräänä iltana ennen pääsiäistä istuessaan rukoilemassa rajuilman häiritsemäksi, joka uhkasi tuhota, ei ainoastaan hänen pikku taloaan mutta myös koko kukkulan, jolla se seisoi. Keskellä myrskyä joku kosketti häntä selkään, ja kun hän kääntyi, hän näki ihanan naisen jolla oli siivet täynnä silmiä ja puettuna taivaanvärisiin vaatteisiin joissa tähdet säkenöivät.

Toisessa kädessään hänellä oli trumpetti ja toisessa nippu kirjeitä kaikilla kielillä. Hän ojensi kirjeen C.R.C:lle ja nousi välittömästi ylös ilmaan puhaltaen trumpettiinsa täräyksen joka tärisytti taloa. Kirjeen sinetissä oli omituinen risti ja sanat "In hoc signo vinces" (tässä merkissä olet voittava). Sisällä, kultakirjaimin taivaansinisellä pohjalla oli kutsu kuninkaallisiin häihin.

Rosencreuz oli kovasti otettu tästä kutsusta, ja pukeutui seuraavana päivänä valkoiseen puuvillatakkiin ja sitoi punaisen nauhan ristiin olkapäittensä yli. Hän pani neljä ruusua hattuunsa ja vannoi että hän käyttäisi kaiken tiedon mitä hänelle paljastetaan, lähimmäistensä palvelemiseen.

Kun C.R.C. astui metsään joka ympäröitsi hänen pikku taloaan, hänestä tuntui että koko Luonto oli riemuiten valmistautunut juhlaan. Kun hän kulki eteenpäin hilpeästi laulaen, hän tuli vihreälle niitylle, missä seisoi kolme suurta seetripuuta, ja yhdessä oli taulu joka osoitti palatsiin: ensimmäinen lyhyt ja vaarallinen, toinen kiertotie, kolmas miellyttävä ja kuninkaallinen tie, ja neljäs sellainen joka soveltuu vain lahjomattomille ruumiille.

Väsyneenä ja hämmentyneenä C.R.C. päätti levätä ja leikatessaan leipäviipaletta oli juuri aikeissa ryhtyä nauttimaan sitä kun valkoinen kyyhkynen kerjäsi sen häneltä. Kyyhkysen kimppuun hyökkäsi heti korppi, ja yrittäessään erottaa lintuja, C.R.C. tietämättään juoksi pitkän matkaa yhtä neljästä tiestä - sitä joka kulki etelään päin. Hirmuinen tuuli esti häntä palaamasta takaisin, ja häävieras alistui leivän menettämiseen ja jatkoi tietä pitkään kunnes hän keksi matkan päässä suuren portin. Koska aurinko oli matalalla, hän kiirehti porttia kohti, johon oli muitten kuvien mukana kiinnitetty sanat Procul hinc procul ite prafani.
Kun Christiani Rosencreuzin mysteeriovihkimys jatkuu, hän esittää käyntikorttinsa portinvartijalle ja joutuu vaihtamaan vesipullon kultaiseen levyyn, jossa olivat kirjaimet S.C. Toista porttia vartioi leijona, ja täällä hän vaihtoi suolapussin, joka oli hänen eväissään, kultalevyyn jossa olivat kirjaimet S.M. Palatsin portilla hän kohtasi Virgo Luciferan, joka oli sammuttamassa linnan valoja kun Rosencreuz  lähestyi, ja mahtui juuri ja juuri sulkeutuvan portin välistä, mutta hänen takkinsa jäi väliin ja hänen oli pakko jättää se yltään. Täällä hänen nimensä kirjoitettiin Herra Sulhasen vieraskirjaan ja hänelle annettiin uusi kenkäpari ja uusi kultalevy.

Kolmantena päivänä häävieraat punnittiin suurella vaallla. Monet karkotettiin häpeään, monet selviytyivät, mutta Rosencreuzin istuessa vaa´assa ei kolme miestä saanut kieltä hievahtamaan ...

Mitä ihmeellisin seremonia seurasi, jonka tuloksena  Rosencreuzista tuli portin vartija.

Kirjoittiko  Rosencreuz  itse kirjan itsestään?

Rosencreuz  kuoli 1484, ja vaati ettei hänestä puhuta mitään sataan vuoteen. Hänen luolassaan oli hänen lupauksensa tulla uudelleen esille 120 vuoden jälkeen.

Rosencreuz  oli selvästi ns. vihitty, joka hallitsee jälleensyntymän taidon. Jos Andreae, joka syntyi 102 vuotta Rosencreuzin syntymän jälkeen, oli Rosencreuzin uusi ruumiillistuma, selittyvät sillä 100 vuoden suoja-aika ja mystinen lupaus tulla 120 vuoden kuluttua ilmi, ja Rosencreuzin ihmeellisen "kemiallisen juhlan" merkitys tulee käsitettäväksi. Tutkijoita on myös kummastuttanut se, miten 15-vuotias poika voi tuottaa teoksen, joka rivien välissä on valtava vertauskuvallisen ajattelun ja filosofinen runsaus ja vanhan miehen kokemus. 

Tähti 3/1972 - joka sisältää yllä olevan, anonyymisti julkaistun artikkelin - on ladattavissa pdf-tiedostona Oranssin pienlehtiarkistosta.

http://oranssi.net/pienlehdet/Tahti___1972__4.html

Tuesday, June 12, 2018

Pyhät miehet & naiset ja heidän pyhyytensä

Olen ollut useamman kerran sellaisessa tilanteessa, että joku jossain kaukomaassa käynyt tuttavani kummeksuu siitä, että tavatessaan matkallaan ihmisiä joiden pitäisi olla pyhiä miehiä - sadhuja, rastoja, joogeja, sanyasseja, fakiireja ... -  he käyttäytyivät täysin epäpyhimysmäisellä tavalla. Olivat ynseitä, pummasivat rahaa tai kaupittelivat kannabista - eivätkä edes löpisseet mitään sielullisiin sfääreihin liittyviä läppiä. Lisäksi olen netistä lukenut muutamia naisten kirjoittamia matkakertomuksia, joihin sisältyy mainintoja aktiivisesti mimmeille seksiä tyrkyttäneistä sadhuista ja buddhalaista erakkojoogeista.


Onko pyhien miesten pyhyys pelkkää legendaa? Onko "oikeiden pyhimysten" aika jo ohi? Vai onko takaperoista arvioida mystisiin ja muinaisiin kultteihin inititoituneiden ihmisten toimintaa normiarvojen ja vallitsevan moraalin pohjalta?

Ensimmäiseksi on tietysti huomattava se, etteivät pyhät ihmiset ole missään maassa homogeeninen joukko, jonka kaikki jäsenet käyttäytyisivät samalla tavalla. Selvää pitäisi olla myös esimerkiksi sen, että jos kohtaa yhteiskunnalliset rakenteet ja vakiintuneet sosiaalisen elämän säännöt hylänneen, alastoman, sukuelimiinsä kettingin kiinnittäneen dreadlock
naga baba, niin on yltiöpäistä olettaa tälläisen henkilön olevan valmis heittämään small talkkia jokaisen satunnaisen turistin kanssa - tai olemaan heti valmis yhteiseeen, universaalin rakkauden meditaatioon maailmanrauhan puolesta... 


Edellä sanotusta huolimatta sadhut eivät kuitenkaan elä pelkästään itselleen omakohtaiseen jumalyhteytensä toteuttamiseen eristäytyneinä. He ovat ihmisten palveluksessa. Sadhut ovat joogeja, jotka eivät yleensä juurikaan harjoita jooga-asanoiden tekemistä, vaan tuovat Shivan ja muiden intialaisissa  mytologioissa leikkivien ja mystisiä urotekoja tekevien jumalien läsnäololeveliä maan päälle. Siunausten ja voimansiirtojen jakaminen ihmisille on se tapa, jolla sadhubabat ja -naiset osallistuvat yhteiskuntaan.

Siunauksen sijasta joogibabalta saattaa singahtaa kirous päin lähimmäisen pläsiä, ja se ei välttämättä ole huono, vaan voimaannuttava, herättävä, suojeleva asia. Maagin kiroukseen on usein upotettu siunauksellinen energia ja sillä on kohteenaan olevan ihmisen värähtelyjä - väitetään jopa että karmaa - puhdistava vaikutus. Sadhujen myötätunto ihmisiä kohtaan ei välttämättä tarkoita kilttiä hymistelyä, vaan se ilmenee myös outoina ja rajuina tekoina, jotka ovat täyttäneet tehtävänsä, jos ne sysäävät niiden näkijän ja kokijan terästyneen huomion tilaan.Amerikkalainen, 60-luvulla Intiaan muuttanut, Baba Rampuri nimittää Autobiography of a Sadhu -kirjassaan sadhuja "intialaisen hengellisyyden Helvetin Enkeleiksi". Länkkärijoogaajien omaksumaan ikipositiiviseen ihanteellisuuteen ja sivistyneeseen  kanssakäymiseen suhteutettuna sadhujen uskonnollisuus on  samalla tavalla rajua ja villiä, kuin on hardcore-bikersien lainsuojaton elämäntapa normikuntopyöräilijän kokemus-ja toimintasasoon verrattuna. Sadhut voivat keskuudessaan petturuutta havaitessaan yltyä jopa väkivaltaisiin tekoihin toisiaan kohtaan.

Kuten Hells Angelsseilla on sadhuillakin omat, tiukat sääntönsä. Sadhut ovat sitoutuneet naimattomuuteen ja ehdottomaan lojaalisuuteen omaa guruaan kohtaan, he ovat sitoutuneet tietynlaiseen diettiin, ja yleensä heidän jokapäiväisessä elämässään on keskeistä - pyhien - rituaalien suorittaminen. Pitkät istunnot tulilla, dhunilla, ovat  sadhun työtä, sadhun meditaatiota, ritualismia  ja joogaa

Hylätessään elämän yhteiskunnallisen koneiston osana sadhut sinetöivät itsensä vapaaehtoiseen köyhyyteen.  Sadhujen muodostamilla seurakunnilla, akharoilla, on tosin kautta aikojen ollut niitä rahoittavia mesenaatteja Intian varakkaamman väestön keskuudessa. Yksittäisille sadhuille tavallisimmat tavat hankkia toimeentuloa ovat hasiksen myynti ja istuminen palkkiota vastaan turistien ottamissa valokuvissa. Molemmat toimet luontuvat baboille hyvin, koska ne eivät ole "oikeaa työtä", vaan pyhimyksenä patsastelun leikinomaista oheistoimintaa.

Edelleenkin iso määrä sadhuja asuu ashrameissa tai luolissa oman akharansa tai normikansalaisten antamien ruokalahjoitusten varassa. Nykypäivän Intiassa (/Nepalissa) sadhu babojen on kuitenkin yhä vaikeampi tulla toimeen ilman minkäänlaista kosketusta rahaan. Pyhimysten kerjuukulhoihin suhtaudutaan entistä nihkeämmin ja vaeltavan sadhun saapuessa johonkin kylään, häntä ei välttämättä kestitä eikä ylipäätään huomioida mitenkään -  koska kyläläiset ovat löytäneet televisiosta ja digilaitteista sadhujen tarinoita kiehtovampaa materiaalia.  Junat ja bussitkaan eivät enää kuljeta sadhuja ilmaiseksi kuten ennen oli tapa.

Joogeille ja guruille on tapana antaa heiltä saatujen mantrojen, rukousten, siunausten ja opetusten vastineeksi rahaa. Tämän käytännön ei ajatella mitenkään sotivan spirituaalisen energian korkeaa, aineetonta ja pyyteetöntä olemusta vastaan - pikemminkin niin, että idässä  ajatellaan rahan olevan riittämätön korvaus darshanista.Baba Rampurin elämä sadhuveljeskunnan yhteydessä alkoi siitä, kun hän kohtasi oman gurunsa Haripuri Baban, "Tietäjän". Baban päämaja oli vuoren sisässä ja sinne mentiin vaginan muotoisen aukon läpi. Ensimmäistä kertaa Rampurin mennessä luolaan yksi sadhu pysäytti hänet ja sanoi: "Ticket". Rampuri selitti ettei hänellä ole rupian rupiaa, mutta ovivahti pysyi tiukkana ja vaati tikettiä. Lopulta Rampuri kaivoi palan hasista kassistaan ja antoi sen sadhulle. Se kelpasi pääsylipuksi Haripurin Baban valtakuntaan.

"Toinen Buddha", Guru Rinpoche, on sanonut ettei joogina oleminen tarkoita vain teeskentelemätöntä, selkeää käytöstä, vaan myös yhdistymistä dharmataan (ehdollistumattomaan todellisuuteen). Näin ei käy käden käänteessä oli sitten kyse Buddha Dharman harjoittajista tai Shivaa palvovista sadhuista - ja vastikään sanyassiksi initioitu ihminen on vasta tien, omistautumisen tien, alussa. Näyttää myös siltä, että läpimurto ehdollistumattomaan tietoisuuteen ei automaattisesti muuta ihmisen luonnetta, käyttövälinettä, toisenlaiseksi. Humoristi pysyy vitsiveikkona ja hiljainen hemmo hiljaisena.
"Kultaan ja naisiin" sortumista pidetään Intiassa perinteisesti suurimpana vaaratekijänä joogien elämässä - ja edes askeettisimmat joogit eivät tosiaankaan aina kykenee vastustamaan maailmallisia houkutteita. Intialaisten sadhubabojen kohdalla seksuaalisista kontakteista kieltäymyksen vaikeusastetta on lisännyt hippi-ja joogaturismi, jonka myötä länkkärinaisia on ilmaantunut babojen chilumirinkeihin (intialaiset/nepalilaiset naisethan eivät näin tuttavallisesti sadhujen kanssa ole koskaan käyttäytyneet).

Yksi paljon kohua naissuhteillaan aiheuttanut baba on  Narayan Giri. Hän  oli moninkertaisesti naimisissa länsimaalaisten nuorikkojen kanssa  ja muutti sitten Italiaan uusimman puolisonsa kanssa kunnes rouva muista avioliitoista kuultuaan lemppasi sadhun pihalle.  Samoihin aikoihin kun Narayan Girin edesottamuksia puitiin lehdistössä, Intian suurin ja vanhin sadhuseurakunta Juna Akhara ilmoitti asettaneensa kiellon  ulkomaalaisten naisten ja ylipäätään länkkäreiden tulemiselle Juna Akharan leiriin Khumba Mela -festivaaleilla 2013. Näin haluttiin estää se, etteivät nuoret sanyasit joutuisi kiusaukseen solmia romanttisia suhteita naisten kanssa.  Kielto kylläkin  peruttiin, mutta Juna Akharan leiriin nimettiin valvojat, jotka tarkkasivat etteivät asiat etene siellä sopimattomaan suuntaan. Akharan äänitorvena mediassa toiminut Mahanat Prem Giri sanoi, etteivät he kaikiaan nauti siitä, että ulkomaalaista jengiä tulee sadhujen tulille sillä ajatuksella, että chilumia babojen ringissä pössyttelemällä tulee itsekin pyhimykseksi ja heidän leirinsä jäseneksi.

Intialaisten (usein englantia taitamattomien) muinaismielisten babojen ja joogamielisten, länsimodernismin kasvattijien kohtaaminen ei siis kaikkiaan ole aina simppeli ja iisi rasti.  Usein on myös niin, että satunnainen matkaaja kohtaa Intiassa ja Nepalissa helpoimmin miehiä, jotka näyttävät sadhuilta, mutta ovat itse asiassa enemmän tai vähemmän räjähtäneitä ja/tai ovelia häslääjiä, jotka koettavat käyttää elonpiirimme uskonnollista tasoa ekonomisesti hyväkseen.Rastojen julkinen imago määräytyy paljolti romanttista Jah Jah -uskovaisuutta ja parannusta köyhien tilanteeseen  musiikissaan uhkuvien reggaeartistien tekemisten ja sanomisten perusteella. Tälle tolalle asiat kääntyivät 70- ja 80-luvuilla, jolloin iso joukko artisteja julistautui rastoiksi havaittuaan sen kaupallisesti oivalliseksi imagoksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ulkomaalaisen käsitystä rastoista ei mitenkään selkeytä jamaikalainen rent-a-dread -ilmiö. Rent-a-dreadeiksi sanotaan  turistirannoilla dreadlocksit päässä sääteleviä rattopoikia, jotka ovat valmiita pelehtimään kaiken ikäisten ja kokoisten länkkärinaisten kanssa. Mutta törmäsi valkoihoinen Jamaikalla sitten kaupalliseen tai ei-kaupalliseen dreadiin, ei ole lainkaan tavatonta että varainsiirtoon liittyvät asiat tulevat esille, sillä Jamaika elää turismista ja ulkomaalainen on kävelevä raha, jota monet köyhät ihmiset ovat valmiita jelppaamaan tavalla tai toisella.

Pyhä ja pyhyys ovat joka tapauksessa runsaasti käytettyjä käsitteitä rastojen puheissa. Monesti vaan on vaikeata havaita rastoiksi ilmoittautuvien ihmisten tekemisissä aspekteja, jotka häikäisisivät silmiä "pyhyydellään" tai jotka edes silmiinpistävästi poikkeaisivat baldheadien [ei-rastojen] elämäntavasta. Tätä kummallisuutta on helpompi ymmärtää ja jäsentää, jos tajutaan rastaporukan jakaantuvan karkeasti ottaen kahteen osastoon.

Rastaliikkeen enemmistö koostuu ihmisistä, jotka ajattelevat olevansa rastoja sen vuoksi, että ovat omaksuneet Haile Selassien hengellisen elämänsä ykkösikoniksi ja kannattavat tai sympatisoivat tiettyjä rastakulttuuriin liittyviä asioita, kuten pyhää yrttiä, kasvissyöntiä, universaalia rakkautta  ja afrikkalaisiin juuriin ja epäoikeudenmukaisen "Babylonin" kaatumiseen liittyviä teesejä.  He voivat olla hartaita ja moraaliltaan korkeita ihmisiä -tai sitten eivät. Oleellista on se että he eivät identifioi itseään "päivien muinaisina",  jumalina ja pyhimyksinä, ja viritä toimintaansa sen mukaisesti, kuten rastaliikkeen perinnetietoiset dreadit. 


Vanhan liiton dreadit edustavat monia erilaisia, filosofisia katsomuksia ja seurakuntia, mutta yhteistä heille on se, että heille rastana oleminen merkitsee täyttä omistautumista hengellisille pyrkimyksille ja yhtä totaalista  irtaantumista sekulaarista maailmanselityksestä ja elämäntavasta oli kyse sitten lääkinnästä, ravinnosta, hygieniakäsityksistä, pukeutumisesta, osallistumisesta yhteiskuntaelämään tai miehen ja naisen välisestä suhteesta. Heille Mooses on Mooses ja he ovat liikkeellä samoin asetuksin kuin Mooses ja muut profeetat.

Lisäulottuvaisuuden po. asiaan antaa se, että yhtälailla rastojen ja neorastojen & rastasymppareiden keskuudessa on ihmisiä, jotka puhuvat afrikkalaista syntyperää olevista, mustista ihmisistä Jahin valittuna ja pyhänä kansana ...
Olivatpa kyseessä sitten rastat, sadhut tai buddhalaiset joogit, muinaisten energiaoppien harjoittajat ja mystisten veljeskuntien jäsenet  kaihtavat oman traditionsa määritysten mukaisesti epäpuhtaina pidettyjä asioita. (Tantra-kulttien harrastajat rikkovat  kyllä rituaaleissaan sopivaisuussäännöksiä, mutta he eivät voisi rikkoa niitä elleivät he muuten elämässään niitä noudattaisi.) Pyhyys on puhtautta - Holiness is the cleanliness (myös havaitsemisen ja aistimisen sektoreilla). Likaisiksi mielletyt substanssit eivät kuitenkaan ole  likaisia absoluuttisesti, vaan niistä tulee saastaa niiden esiintyessä väärässä yhteydessä (kuten esim. suola, sienet ja hunaja ovat saastaisia  aineksia rastavegaanin ruokakulhossa, koska ne eivät kuulu kasvikuntaan). 


Kehon ja mielen puhtautta vaalivan ja ilmentävän etiketin ja elämäntavan harjoittaminen sinänsä ei tee kenestäkään pyhää tai jumalallista toimijaa. Kuten hyväntekijäni ja (adoptio)isäni rastatohtori Bongo Hue (Divine Government Rastafari Omega Tafari)  kerran rastakuningattarista puhuttaessa tokaisi: "Ei nainen muutu rastaksi laittamalla huivin päähänsä". Tällä hän halusi sanoa, että todellinen elämä "Rastafarin poikana ja tyttärenä" lähtee siitä, että sinulla on jumalainen visio ja oikea orientaatio.

Rasta ei omaksu elämäntapaansa mistään sääntökirjasta, sillä "säännöt ovat syntisiä varten". Sen sijaan hän tutkii  Elämän kirjaa ja näkee ja tunnistaa omakohtaisesti puhtaat laadut maailmassa  ja sen miten muinaisiin ihmisiin identifioituva ihminen elää harmoniassa näiden laadullisuuksien kanssa. Näin rastan toimintaa ei perimmiltään ohjaa moraali, vaan käytännön tason mystiikka. "Kukaan ei voi seurata minua sinne minne minä menen, ellei elä niin kuin minä elän", on kuultu Bongo Huen (/Hu-I:n) sanovan. Minulle hän kerran saneli osoitteekseen: Eternity, street: Perfection


Bongo Huen maailmanselityksessä muutos rastaksi tarkoittaa ihmisen psykofyysisessä olemuksessa tapahtuvaa, laadullista harppausta, joka johtaa siihen että Kaikkivaltias alkaa käyttää ihmistä mediumina. Ymmärrän tämän niin, että Muinainen mystinen olento - "Rasta" -  ottaa energeettisen puhdistumisen läpikäyneen ihmisen käyttövälinekseen, possessoi  itsensä hänen rakenteeseensa.

Guru Rinpochen opetusten mukaan kaikki ihmiset jotka menevät naimisiin ja keskittyvät huushollinsa hoitamiseen upottavat itsensä surkeuden suohon ilman mitään mahkuja henkiseen  vapautumiseen. Yhtä ankaralta kuulostaa Bongo Huen usein kuultu tokaisu: "Rastalla ei ole aikaa perhe-elämään!" Tämä ei tarkoita etteikö rastalla voisi olla perhettä - olenhan itsekin osa Rastatohtorin perhettä - vaan sitä, että rastan fokus ei ole esimerkiksi lapsissa ja laatuajan viettämisessä perheen kesken. Seksuaalisuudesta Rastan opetukset sanovat, että sillä on hyvin vähäinen osa elämässä, ja kun biologinen ihminen on muuttunut rastaksi hän etääntyy seksuaalisuudesta:  "Rasta ei penetroi" (mutta joskus rasta voi ylivarjostaa, overshadow, rastakuningattaren).Kristillisessä maailmassa munkit ja nunnat elävät vapaaehtoisessa köyhyydessä jumalalleen pyhitettyä elämää ja kirkko saattaa julistaa jonkun ansioituneen palvelijansa - yleensä käsittääkseni vasta hänen kuolemansa jälkeen - pyhimykseksi. Buddhalaisuudessa pyhyys ei ole erityisen tiheästi käytetty käsite, vaikka pyhinä pidettäviä asioita buddhalaisuuden piirissä onkin paljon. Tiibetinbuddhalaisuudessa pyhinä ihmisinä pidetään ainakin gurujen ja ansioituneiden joogien jälleensyntymiä, tulkuja, ja Dalai Laman kaltaisia Valaistuneen olennon inkarnaatioita. Heitä ei kuitenkaan ole mielekästä rinnastaa sadhuihin, fakiireihin, rastoihin ynnä muihin pesäeron yhteiskunnan kanssa tehneisiin askeetteihin, pyhimyksiin ja  profeettoihin.
 Se on aina raaka ratkaisu kun ihminen eroaa elämänpiiristään ja alkaa vaeltaa yhtä jalkaa vaikapa sadhujen kaltaisen mystisen veljeskunnan kanssa. Yksi mahdollinen suhtaumistapa asiaan on se, että pidetään tälläistä  elämänmuotoa fanatismina ja  merkityksettömänä pyhyyden saavuttamisen kannalta. Silloin asetetaan omanlainen referenssi sille millaista elämän pitää olla ja myös sille mitä on pyhyys. Näin tietysti kaikki teemme. Ja juuri siksi keskuudessamme tarvitaan muinaivärähteestä visionsa ja virtansa saavia, henkiselle harjoittamiselle omistautuneita pyhimyksiä. He hajoittavat pakkaa ja puhkovat kuplaa.

Pyhät ihmiset ovat erehtyväisiä ja ristiriitaisia ihmisiä kuten muutkin. Oleellista onkin se, että he kannattelevat virallisen maailman ja virallistetun uskonnollisuuden rinnalla mystistä, maagista, ei-rationaalia, mytologista, metafyysistä, kaikkiaan epätavallista maailmaa (ja elämäntapaa). Sen läsnäololla on pyhä tarkoitus ja iso merkitys. Näin uskon. Sillä on hyvä tilanne, jos vielä digiaikanakin ihmisillä on mahdollisuus saada näkymää syvempäänkin elotasoon kuin vain sekulaarirationaaliseen, perhe-, työ ja huvittelukeskeiseen yhteiskuntaelämään ja kaavoihinsa kuivahtaneeseen kirkollisuuteen. Niille jotka ovat lähteneet pyrkimysten polulle joogan, meditaation, tutkimuksen ynnä muun harjoittamisen puitteissa, pyhät ihmiset ja heidän veljeskuntansa ovat vähintäänkin terveellinen muistutus ja visainen koan koskien henkisen harjoittamisen ja muuntuneiden tietoisuudentilojen moninaisia variaatioita: ikkuna joka on myös peili, johon heijastaa omia pyrkimyksiään, luulojaan, tietoisuuttaan ja kokemuksiaan. 

Thursday, January 11, 2018

Uushenkisyyden ja uskonnon Jaakobin paini

Muutoin monenkirjavia uususkonnollisia suuntauksia yhdistää ajatus "omasta polusta"- etääntyminen uskonnollisten instituutioden kehyksistä.

Uskonto on uskomista jonkun toisen kokemukseen, henkisyys on sitä että sinulla on omia kokemuksia.

Uskonnon sijasta ja rinnalla voimme  tässä yhteydessä käyttää sanaa henkinen (uskonnollinen / mystinen) traditioYksilöllinen spirituaalisuus on suvaitsevasti kaikkiin katsomuksiin katsovaa, ei-dogmaattista minä olen! mystismiä ... Uskonnot - perinteet, perimyslinjat, opetuslinjat - puolestaan individuaalit visiot haalentavaa, pysähtynyttä kulttuuria: uskomista ja uskossa olemista ... Hmm.

Päällisin puolin suuret maailmanuskonnot näyttävätkin samanlaisilta sikäli, että mikään niistä ei täysin pätevästi toteuta sellaista mielikuvituksen tieteen ja mytologisten tosiasioiden synteesiä, kuin mitä uskonto voisi täyttymyksen tilassaan olla. Hengellisten opetusten, riittien ja rituaalien alkuperäisenä lähteenä oleva, yliaistillinen ja ylijärjellinen tajuntatila konkretisoituu harvoin uskontoelämässä.


Psykedeeliset aineet ovat läpi ihmisen historian olleet tie uskonnollisen kokemuksen mesilöylyihin.  Nykyisinhän on myös virallisia kirkkoja, joiden piirissä ihmiset hakevat yliaistillista taajuutta ja omakohtaista visiota vanhan tutun, vaalean velhon, Jeesus Kristuksen, yhteydessä. Niistä tunnetuimmat ovat ayahuascaa sakramenttinaan käyttävä Santo Daime ja synkretistinen, peyotekulttia vaaliva Native American Church. Mutta jos sinisilmäinen, kristittyjen Jeesus herra onkin feikkiä, niin onko psykedeelinen Jeesus itse Harhan johtaja?

Taivaallisten jumalten autenttisuuden voi todentaa taivaisiin menemällä. Sen sijaan jumalten historiallisen todenperäisyyden ja heidän oppiensa kvaliteettien koetteleminen tapahtuu uskontojen uskomusjärjestelmän ulkopuolella. Olen siellä juuri nyt. Täällä on sikäli erikoinen asetelma yllä, että vaikka kaikki tietävät Jeesuksen eläneen vain juutalaisten ennustuksissa ja Uuden testamentin lehdillä, niin valtavan iso jengi Jeesus-purkkaa kehuu. Maun uskoo olevan peräisin aidosta Paratiisin hedelmästä - ei Pappilan hätävarasta - muutkin ihmiset kuin vain kristityt. Monimakuinen Jeesuspurkka onkin siitä hyvä tuote, että sitä voi venytellä ja paukutella vaikka olisit Äiti Amman klaanissa tai tee-se-itse - samaani.

Suosituimmat jumalat omien uskontojensa ulkopuolella ovat laupiaat olennot. Karitsan kaltaisen Jeesuksen lisäksi Buddha ja Krishna.  Tosin todellisuudessa Buddha valaistuneena ihmisenä ja Krishna jumalana ovat kammotuksia tämän maailman kannalta. Buddha kyseenalaisti koko inhimillisen toiminnan perustan - uskon itseen tai sieluun - ja Krishna pitää leikkinä sitä, mitä me pidämme suurena kärsimyksenä ja josta kaipaamme vähintäänkin nirvanaan.

Epistolejaan erittäinkin epäselvästi artikuloinut Jeesus on kristinopin mukaan messias, joka haluaa pelastaa meidät syntisten osaksi tulevalta kadotukselta ja vaatii tästä laupeuden työstään palkakseen, ei enempää eikä vähempää kuin meidän koko elämämme. Tätä oppia ei moderni, new agen aamuruskoa kohti kurkottava kilvoittelija tietenkään hyväksy. Hän keksii Jeesuksen uudestaan sellaisena kuin hän sen haluaa. Jeesus voi olla vaikka joogi, joka vietti "salaiset vuotensa" Intiassa.

Koska Elvis - meidän ei tarvitse kysyä miten käy Jeesukselta rock & roll. Mutta miten käy Jeesukselta zazen? Katoliset siskot sen tietävät. Ne nunnat jotka zen-meditaatiota harjoittavat.  Silmät auki liikkumatta istuminen on silmät auki liikkumatta istumista. Kun istuminen liitetään uskonnolliseen kontekstiin, valaistumisen päämääriin, se on Buddha Dharman harjoittamista, joka saa innnoituksensa buddhalaisesta filosofiasta.


Buddhalaisuudessa on iso määrä erilaisia suuntauksia ja samankin koulukunnan sisällä opetetaan useita, erilaisia meditaatiotekniikoita. Sanotaan että olemassa 84,000 dharmaa tai tapaa ymmärryksen herättämiseen. Niitä ei ole kuitenkaan tapana harjoittaa yhtä aikaa ja rinnakkain, sillä ei ole mitään mieltä ryhtyä harjoittamaan montaa dharmaa yhtä aikaa jos ei ole ymmärtänyt vielä ensimmäistäkään. Tämä on tietysti vain "dogmi". Henkisyyden läpäisemä pyrkimysten virtaan astunut kuulostelee sisäistä viisauttaan ja tekee sen minkä tekee koska sydän sanoo niin.

Jos opettelee samalla ajanjaksolla lukemaan ja laskemaan, niin onnistuuhan se ilman traumoja kyllä. Samalla tavoin me voimme harjoittaa vaikkapa yhteyden synnyttämistä luonnonhenkiin, homeopatiaa ja mielen perimmäisen tyhjyyden käsittämistä. Mutta jos kaikki nämä harjoitteet ja niiden taustaoletukset sekoitetaan omin maustein yhdeksi sopaksi, se on sitten soppaa. Ei elävää vettä. Sakeaa soossia syntyy silloinkin, jos aletaan mielivaltaisesti sekoittelemaan toisiinsa eri opetuslinjojen piirissä harjoitettavia meditaatiotekniikoita.


Etsittäköön kaikista kunnioitetuimpia opetuksia laajalti
ja älköön Opetusta sekoitettako! Suorittakoon jokainen koulukunta sen erillään.
- Padmasambhava
Nepalissa on syrjäseuduilla miehiä, jotka ovat sekä buddhalaisia lamoja että samaaneja. Hoitavat kumpaakin virkaa kysynnän mukaan. Olisiko Dalai Lama - joka on neuvoa noidilta ja poppamiehiltä udellut yhden jos toisenkin kerran - sittenkin oikeassa väittäessään, että Tangomarkkinoillakin soi viimeisenä valssina ekumeeninen jenkka?

Uususkonnollinen henkisyys on uskontokriittisyydestään huolimatta myös ekumeenisuuden korkea veisu. Kaikki ovat oikeassa - koska: ykseys, itse, karma, oma polku ... Elämme aikaa jolloin kuka tahansa voi olla kuka tahansa. Mutta pohjimmiltasi sinä olet sisäinen sankari. Jungkin sanoi niin, suunnilleen, ja Joseph Campbell.

Sinun elämäsi on kosminen, arkkityyppisiä kuvajaisia kuhiseva seikkailu jonka päämääränä on suurenmoinen sisäinen eheys ja psykologinen kylläisyys. Se on henkisyysihmisen kielelle käännettynä: valaistuminen.

Valaistuminen on siitä kätevä termi että sillä voi tarkoittaa melkein mitä tahansa mielenmuutosta. Yhdelle se on itsetietoisuuteen heräämistä, toiselle itsen sulautumista Valoon, jumalaan, jumaluuteen. Lisäksi on useiden uus-hengellisten hemmojen ihannoimia kultteja, kuten samanismi, jotka eivät alkuperäisessä oloasussaan kytkeydy yksilölliseen valaistumiseen, henkistymiseen tai täydellistymiseen suoranaisesti mitenkään.

Narsismiksi ja feikiksi uushenkisyys kääntyy silloin, kun omilla, haperoilla mielikuvilla ja käsitteillä itsepintaisesti korvataan pitkän linjan, henkisten ja maagisten järjestelmien peri-ideat ja proseduurit.  Feikkiä on se jos henkilö väittää olevansa samaani ilman, että on käynyt läpi samaanin koulutusta ja initiataatiota muuta kuin mielikuvituksen tasolla. Feikkiä on tantra-opettaja, joka ei tiedä tantran ja "tantrisen" eroa ja toimii ilman gurua ja initiaatiota tantraan. jne.

Jos uskonto perustuu "yhden ihmisen kokemukseen" se on totta kai rajoite. Samoin jos arkaais-samanistis-tantriset säpinät eivät synkkaa yhteen modernin tasa-arvokäsityksen ja sukupuolineutralismin oppien kanssa, niin onhan se rajoite. Niin kuin autoilijoiden turvavyöpakkokin on rajoite. Yksilölliselle henkilölle.

Uskonnosta ihminen nappaa herkästi itselleen identiteetin. Siksi uskonto on jopa tavan vuoksi kirkkoon kuuluvalle materialistillekin turvaa tuottava asia. Turva on illusorinen. Onhan elämässä kaikki uhanalaista, identtiteetti etenkin. Uskonnon olisikin hyvä olla hengellinen yhteisö, joka suo yksilöille turvalliset puitteet riisuutua omaksumastaan, ehdollistuneesta identiteetistä ja kohdata esim. tuntemattomia, pyhiä entiteettejä niiden omassa todellisuudessa, ei oman, rajoittuneen mielensä sisällä.

Uskonnot ovat kietoutuneet niin tiiviisti yhteiskunnallisen vallankäytön koneistoon, että on vaikea uskoa niiden muuttuvan - uskonnolliseen suuntaan. Tästä kirkollisuuden pysähtyneisyyden tilasta juuri syntyy tämä paine ja virike uudenlaiseen henkisyyteen, sellaiseen jossa on mukana real thing: pyhyyden leimahdus.

Löytyykö tämä leimahdus vanhoilta voimapaikoilta, Stonehengestä,  Saarakalliolta ... ? Yksi virtaus uskonnoista pois päin tapahtuu  "uus-pakanallisuuden" värähteissä.  Uus-pakanallisuudella tarkoitan ei-materialistista elämänymmärrystä, jossa moralististen narratiivien ja ylikansallisten jumalhahmojen sijasta pääosassa ovat esoterinen mytologia, paikalliset legendat, luontomystiikka ja muinaisten merkkien, äänteiden ja symbolien semioottinen läpivalaisu.Itse en usko että tulevaisuuden uskonnot sitoutuvat maahan, kuuhun ja aurinkoon, kuten me ihmiset yhä teemme, vaikka palloamme ympäröivän avaruuden valtavuus on ollut selvillä jo iät ajat. Uudet, isot uskonnot tulevat olemaan  hengentieteellisiä tutkimuskomissioita ja kansanliikkeitä, jotka pitävät kohtalonkysymyksenä ihmiskunnan integroitumista kosmiseen avaruuskulttuuriin ja tutustumista galaktisen tason mahteihin.

Uusista - kuten ei nykyisistäkään - uskonnoista tuskin on vastalääkkeeksi länsikulttuurin vulgaarille, äärimmäisen seksualisoidulle sekulaarisuudelle. Tämä on yksi syy siihen, miksi uskontojen merkitys ihmisten henkisten kokemusten ympäristönä tulee entisestäänkin vähenemään.

Uskontokuntien ulkopuolella henkinen kasvu jatkaa epäilemättä versoilujaan, mutta mikäli spirituaalin kehityksen nimissä tapahtuva touhu on loputonta rentoutumista, stressin poistoa, itsen hyväksymistä ja chakrojen puhdistusta, voiko se ikinä olla muuta kuin haaveellinen, hyvinvointi-ideologinen harraste? Omistautuneisuutta ei henkisissä sfääreissä sääteleviltä välttämättä puutu, mutta usein se on omistautumista falskeille ihanteille ja teoreettiselle jargonille (ihmisen olemuksesta ja tietoisuuden evoluutiosta).

Sekä moraalinen että narsistinen suhde elämään lukitsee meidän mielemme. Molemmat ovat ominaisuuksia, jotka usuttavat meidät vertailemaan kokemuksiamme toisten henkilöiden kokemaan ja kutakin tajunnantilaamme johonkin aikaisempaan tajunnantilaan. Silloin meistä tulee epäröiviä ja tuhlaamme aikaa kökköjen kelojen kelaamiseen, eikä rauhantila tai todellinen uskonnollinen mielenlaatu voi täyttää sisäistä avaruuttamme.

Uskonnollinen mielenlaatu virittää meissä kaikki elämänalueet kattavan, pakosta ja itse-erinomaisuudesta vapaan, pragmaattisen ja luonnollisen omistautumisen toisenlaisuudelle. Uskollisuuden tajunnan ja sen energian täyden esteettömyyden saavuttamisen aikeelle.

Aikeen alku on suloinen: puhtaat kädet ja puhdas mieli. Aikeen keskikohta on suloinen: puhtaat kädet ja puhdas mieli. Aikeen loppu on myös suloinen: puhtaat kädet ja puhdas mieli.