Tuesday, November 6, 2018

Syntymä jatkuu läpi elämän

Jos uskomme piilotajunnan olemassaoloon  ja pidämme uskottavana esimerkiksi teoriaa lapsuustraumoista - sitä että jopa muistista kadonneet, negatiiviset lapsuuskokemukset voivat varjostaa aikuisuutta - silloin meidän on helppo olla avoimia psykiatriselle näkemykselle, jonka mukaan se mitä meille on syntymässä tapahtunut kertautuu myöhemmän elämän aikana.


Stanislav Grof (s.1931) on yksi aikamme kuuluisimmista psykologeista ja psykiatreista. Hänet tunnetaan parhaiten jo 50-luvulla aloittamistaan psykiatrisista tutkimuksistaan LSD:llä ja muilla psykoaktiivisilla substansseilla. Tämä työ johti siihen, että hän ryhtyi syventämään ja jäsentämään Freudin läheisen työtoverin, Otto Rankin, syntymätraumateoriaa, jolle itse ukko Freud ei lämmennyt:

Kliinisen LSD-työn edistyessä kävi yhä selvemmäksi, että psykodynaaminen, elämänkerrallinen aines - joka kenties on hyvin traumaattista - ei pysty riittävästi selittämään tiettyjä vakavia yksilöpatologian muotoja kuten itsesilppomista, verisiä itsemurhia, sadomasokismia, raakoja murhia, seksuaalisia perversioita kuten koprofagiaa, urolagniaa ja nekrofiliaa, sekä eräitä skitsofrenian ja maniomelankolian kliinisiä oireita.


Yksinomaan elämäkerrallisen ainekseen pohjautuvat selitykset yhtä vähän tai vielä vähemmän näyttävät riittävän selittämään vakavaa sosiaalista psykopatologiaa kuten joukkotuhoamiset ja sukupuuttoon hävittämisen hulluutta, keskitysleirien apokalyptisiä kauhuja, itsevaltiaiden ja diktaattoreiden planetaarisiin mittoihin kohoavaa mahtipontista suuruudenhulluutta, miljoonien ihmishenkien uhraamista utopististen näkyjen nimeen ja järjettömien sotien ja veristen vallankumousten suurtuhoja. (Sotien, totalitarismin ja vallankumousten psykologiaa syntymän valossa, Uuden Ajan Aura 6/1979)

Grofin syntymäteoritisoinnin lähtökohtana on siis oivallus siitä, että ihmisen alitajunnassa on elämäkerrallisen aineiston varastona toimivan, ns. psykodynaamisen kerrostuman takana biologiseen syntymään liittyvä perinataalinen taso. Tätä tasoa Grof on hahmottanut erottamalla neljä syntymän eri vaiheita vastaavaa perinataalista perusmatriisia.

1. perinataalimatriisin kuuluvat kuuluvat kohdunsisäisen vaiheen kokemukset. Siihen liittyvät merellisen ekstaasin ja kosmisen yhteyden ja rauhan tunteet, jos kohtuvaihe on harmoninen.  Jos kohtuvaihe on häiriintynyt (äidin sairaus, abortin suunnittelu jne.) se synnyttää ahdistavia, uhkaavia tuntemuksia.


2. vaiheessa kohtu alkaa supistua. Syntyy ei ulospääsyä -kokemuksia, äiti ja sikiö joutuvat fyysisesti ja psyykkisesti tuskaisaan ristiriitatilanteeseen.


3. matriisi on kuolema - uudelleensyntymiskamppailu, joka vastaa synnytyksen sitä kohtaa, jossa lapsi asettuu synnytyskanavaan. Äidin ja sikiön intressi on nyt yhteinen: kärsimyksen päättyminen. Sen toteutumista  edeltävät hyvinkin myrskyisät mainingit, jopa ns. vulkaaninen ekstaasi.


4 matriisi liittyy synnytystapahtuman huipennukseen, jossa kärsimys vaihtuu helpotukseksi:tämä on uudeellensyntymisen, vapautumisen, puhdistumisen tilanne.
"Syntymämatriisit, niiden traumat (vammat) ja vastaavasti tietenkin niiden myönteiset puolet ohjaavat perustavasti elämme sävyä. Näin toteaa Grof valtavan psykiatrisen aineistonsa pohjalta. Lisäksi matriisit heijastuvat kaikkialle kulttuuriantropologiaan, uskontoihin ja taiteeseen... Esim Danten Jumalainen näytelmä heijastaa koko matriisien sarjaa", kirjoittaa Uuden Ajan Aurassa 1/1977 biologi, perinnöllisyystieteilijä Kalevi Pusa raportissaan Stanislav Grofin Suomessa pitämästä transpersoonallisen psykologian seminaarista.

Grofin mukaan "sodan teema on keskeinen ja tyypillinen perinataalitason LSD-istuntojen aspekti". Kaksi erityisesti sotaan liittyvää perinataalimatriisia ovat numerot 2. ja 3.

Toisen perinataalimatriisin vaikutuksen alainen henkilö on ... näyissä avuttoman uhrin asemassa samastuen ilmapommituksen kohteiksi joutuneisiin siviilihenkilöihin, ihmisiin, jotka ovat hautautuneet sortuneiden talojen raunioihin, vainolaisten kiduttamiin kyläläisiin, joiden asuinsijat on poltettu ...

PPM 3­:n kokemuksiin sitä vastoin kuuluu usein ilmaisuja valtapolitiikasta, tyranniasta, toisten alistamisesta , likaisten temppujen ja juonittelun ilmapiiristä, kavalluksista ja maanpetoksesta. Monilla LSD-koehenkilöillä oli kokemuksia samastumisesta entisiin ja nykyisiin tyrannidiktaattoreihin kuten keisari Neroon, Tsingis-kaaniin, Hitleriin ja Staliniin syntymätuskan viime vaiheessa. Tämän syvän samastumisen vuoksi he lakkasivat pitämästä diktatuuria erikoisen voiman ilmentymänä. 


Heidän näkemystensä mukaan diktaattori ja synnystyskanavassa kamppaileva lapsi ovat psyykeltään vankasti samankaltaisia. Siinä on outoa sekoitusta mahtavia suuruudenhulluuden tunteita, impulsiivista aggressiota, joka ei siedä esteitä, kuristumisen tunnetta, primitiivistä lapsenomaista ahdistusta ja yleistä paranoiaa. Koehenkilöt joilla oli tästä tilanteesta ensikäden kokemus, käsittivät, miten tuhoisaa olisi, jos joku, joilla näitä tunteita on, olisi valta-asemassa. Toisaalta, he tunnistivat tämän diktatuuri-elementin osaksi ihmisen persoonallisuuden rakennetta ja myönsivät, että he itse mahdollisesti voisivat tehdä samat suurrikokset, jos vastaava piilotajunnan taso jostain syystä aktivoituisi arkielämässä ohjatun psykedeelisen istunnon sijasta... LSD-istunnoissa "diktaattorikompleksi" ratkaistaan saattamalla loppuun kuolema-uudelleensyntymisprosessi.


Edellä mainittuihin havaintoihin liittyvät läheisesti ne havainnot, joita koehenkilöillä oli kaikkien veristen vallankumousten tragikoomisesta ja jatkuvasta epäonnistumisesta - huolimatta niiden ylevistä ihanteista ja joidenkin niiden perustana olevien radikaalien filosofioiden yleisestä vetovoimasta. Veriset vallankumoukset ovat tavattoman voimakkaita ja menestyksekkäitä tuhovaiheessaan käyttäessään edellä kuvattuja vaistovoimia vanhan turmeltuneen hallinnon hävittämiseen. Epäonnistumiset tulevat väistämättä seuraavassa vaiheessa, kun yritetään perustaa luvattua "paratiisia". Verisessä vallankumouksessa perinataalisia voimia ei työskennellä läpi: ne vain nousevat pintaan, ja niiden mukaan toimitaan. Tuhoavista energioista tulee uuden järjestelmän turmelluksen siemen.

Todellinen ratkaisu olisi psyykkinen yhteys PPM 4:n tunteisiin, mitä ei voi saada aikaan ulkoisella toiminnalla vaan radikaalin sisäisen muutoksen avulla. (UAA 6/1979)


Englantilainen psykiatri Frank Lake (1914 – 1982) oli ystävänsä Stanislav Grofin tavoin kiinnostunut syntymän ja sikiöajan kokemusten vaikutuksista ihmiselämään. Hänen mielestään persoonallisuuden kehitys ja häiriöt ovat kytköksissä erityisesti sikiöajan kolmeen ensimmäiseen kuukauteen.

Frank Lake oli vuotta ennen kuolemaansa Suomessa tanssipedagogi Riitta Vainion vieraana ja antoi Uuden Ajan Auran Heidi Hautalalle haastattelun. Hän puhui haastattelussa mm. äidistä sikiöön siirtyvästä ahdistuksen oireyhtymästä:

... äidin suonissa virtaa tunteiden kemia, joka ilmaisee kuinka hän reagoi elämäntilanteeseensa. Tämä siirtyy istukasta napanuoraan ja sitten sikiön verenkiertoon. Äidin tunteet taltioituvat sikiöön - ja ne voidaan palauttaa muistiin. Nämä kokemukset rakentavat perustan persoonallisuuden kehitykselle...
(Vertauskuvallinen mielikuvitusmatka - Tohtori Frank Laken ajatuksia, Uuden Ajan Aura 5/1981)


Lake totaa UAA:n haastattelussa olevan äärimmäisen tärkeää, että ihmiset ymmärtävät kohdussaolon aikaisten tapahtumien näkyvän heidän elämässään kaiken aikaa. "Jos kohtuolosuhteet eivät parane, synnytämme ihmisiä, jotka pystyvät projisoimaan vastoinkäymisensä mitä julmimmalla tavalla muita kohtaan." Huonoista kohtuolosuhteista johtuu Laken mukaan joitakin ihmisiä vaivaava haluttomuus elää tai halu kuolla. Tähän ongelmaan Lake ei suositellut lääkehoitoa, koska ainoa ratkaisu on palata sinne missä halu kuolemaan alkanut. "Jotkut saavat selville, että se tapahtui jo hedelmöityksessä, tai kun negatiivinen napanuoravaikutus alkoi." Osa näistä ihmisistä ovat sellaisia, jotka ovat eläneet uudestaan uhkaavan tai epäonnistuneen abortin tai keskenmenon:

Nämä tarinat ovat todella kauhistuttavia.Epäilemättä sikiö tuntee kaiken mitä abortissa tapahtuu - riippumatta siitä miten abortti tehdään... Tämä näkökulma tekee aborttikysymyksestä melkoisen hankalan jutun. Ei riitä, että sanotaan "älä tee aborttia". Tärkeätähän olisi antaa kaikki mahdollinen tuki raskaana olevalle naiselle. Jotkut kulttuurit ovat tämän oivaltaneet ja ne ovat yleensä olleet vakaita kulttuureja.

Frank Lake oli yksi Pastoraalisen neuvoston perustajista Englannissa. Neuvostoon kuului psykologin tai psykiatrin koulutuksen saaneita pappeja, rabbeja ym. uskonnon ihmisiä ja myös muita mielenterveysongelmiin perehtyneitä asiantuntijoita. Pastoraalisessa neuvostossa tekemänsä työnsä yhteydessä Lake perehtyi  homoseksuaalien kirkonmiesten ongelmiin. Vuosina 1955 - 1958 Lake antoi tälläisille henkilöille LSD:tä ja havaitsi, että 11 miehestä 9 palautti ei-kiinnostuksensa naisia kohtaan traumaattiseen syntymätapahtumaan. Sen takia he eivät enää ikinä halunneet olla tekemisissä naisten genitaalien kanssa.

Homoutta ei Auran haastattelussa käsitellä. Aikamme ilmiöistä on esillä punk, koska ... "meistä [Auran toimittajista] tuntuu ikään kuin ainakin osa siitä rimpuilisi jossain syntymäkokemuksen liepeillä." Lake toteaa, että suuri osa rockista herättää esiin sydämenlyönnit sellaisina kuin sikiö ne kuulee ja jatkaa:

... Nykymusiikki on usein juuretonta tai juuriltaan repivää, mutta tavallaan se tietysti johdattaa ihmisiä primaalikokemuksen äärelle - aivan kuten LSD. Tärkeintä minusta on ilmiön liittäminen yhteyksiinsä: on tiedettävä mistä on kyse.


Työskenneltyään 16 vuotta LSD:n kanssa Lake kiinnostui syvähengityksen, hyperventilaation psyykkisistä vaikutuksista. Hän alkoi  60- ja 70- lukujen vaihteessa hyödyntää hengitystekniikoita klinikallaan, koska havaitsi niiden avulla päästävän varmemmmin ja vakaammin sisälle nimenoman syntymäkokemukseen. Stanislav Grof lähti 70-luvulla samaan suuntaan. Hän kehitti edesmenneen vaimonsa, Christina Grofin, kanssa holotrooppisen hengitysohjelman potilaidensa syntymätraumojen ja muiden piilotajuisten vammojen parantamiseen. Grofin tekniikka on nykyisin maailmaanlaajuisesti käytössä ja Holotropic Breathwork on vuodesta 2015 ollut Grofin hallussa oleva, rekisteröity tavaramerkki.Ero Laken ja Grofin näkemysten välillä on siinä, että päinvastoin kuin Lake Grof ei väitä, että kaikki  hänen syntymäkokemuksesta tekemänsä havainnot olisivat absoluuttisen varmasti tulosta yksilön biologisesta historiasta. Grofin teoriassa ja tutkimuksessa onkin kiintoisaa se, miten hän integroi syntymäkokemuksen tapahtumia ja tuntemuksia kosmisiin ja myyttisiin yhteyksiin, jolloin taustalla on ajatus siitä, että yksilö voi muistaa oman syntymänsä lisäksi koko maailmankaikkeuden syntymän, jumalien ilmestymisen jne. - ja koko hela hoito tulee käsitettäväksi, ainakin väliaikaisesti.

Samoihin aikoihin kun Falk ja Grof alkoivat kehitellä  hengittämismetodejaan synnytyskokemuksen mieleen palauttamiseksi, ryhtyi amerikkalainen psykedeelikko Ina May Gaskin puuhaamaan lempeää, hengellisessä ilmapiirissä tapahtuvaa synnyttämistä varten kätilökeskusta maailman suurimpaan pitkätukkakommuunin, The Farmiin, jonka hän yhdessä vuonna 2014 kuolleen aviomiehensä Stephen Gaskin kanssa perusti Tenneseehen vuonna 1971. Ina Gaskinin klassikkoteos lempeästä synnytyksestä,  Spiritual Midwifery  ilmestyi vuonna 1977. Sen jälkeen hän on kirjoittanut neljä (koti)synnytystä ja rintaruokintaa käsitteleviä kirjaa. Gaskin jatkaa edelleenkin valistustyötään ei-konemaisten, ystävällisten ja yhteisöllisten synnytysympäristöjen ja synnytykseen liittyvien toimenpiteiden merkityksestä. Hän innostaa naisia syventymään äitiyden positiivisen voimaan ja löytämään itselleen parhaiten luontuvan ja ilmapiiriltään henkisesti virittynee  paikan ja  tavan synnyttää, sillä ...

Milloin ja missä synnytätkin, sinun kokemukseksi vaikuttaa tunteisiin, mieleen, kehoon ja sinun spirittiisi koko loppuelämäsi ajan.

Syntymäkokemukseen syventyminen on oivallinen tutkimussuunta psykiatriassa, ja saattahan olla että jos esimerkiksi nykyinen psykedeliatutkimukseen buumi jatkuu, aihe alkaa kiinnostaa entistä useampia kallonkutistajia ja työtä tällä saralla aletaan tehdä nykyistä laajemmin ja järjestelmällisemmin.

Itse tiedän, että ilman psykiatrista kontekstia ( ja rajuja hengitysharjoituksia) - syvässä meditaatiossa - on mahdollista palauttaa itsensä omaan syntymäspektaakkeliinsa. Tähän prosessiin sisältyvät, enemmän tai vähemmän tukalat jaksot, ylittyvät ja tulevat tyhjiksi syntymätapahtumaan liittyvien oseaanisten ja vulkaanisten ekstaasien myötä. Ne luovuttavat mahtavasti energiaa vanhojen, kuolleiden kuvioiden hylkäämiseen ja henkisiin uudestisyntymisiin.


Stanislav Grofin kotisivut

Ina Gaskin valittiin Counterculture Hall of Fameen v, 2000 Amsterdamissa